تبلیغات
just exo L
korea - مطالب شهریور 1394
EXO
امروز تولد چن بود 
مبارک تبریک 
من به مناسبت تولدش چند تا  عکس میزارم


https://em.wattpad.com/138ffe28ed7c65d7a0a115fc86611bd01e58aecb/687474703a2f2f33362e6d656469612e74756d626c722e636f6d2f32626132393833663561653665643435653164376534363064396364333030652f74756d626c725f6e6775306276674a33433171686d786e6c6f315f313238302e6a7067

ادامه مطلب

[ دوشنبه 30 شهریور 1394 ] [ 10:27 ب.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
got7
سلوم 
فردا تولد جونیوره از امروز مبارک 
به مناسبت تولدش امروز چند تا عکس ازش می زارم
http://www.getitk.com/wp-content/uploads/2014/11/4-3.jpg

ادامه مطلب

[ دوشنبه 30 شهریور 1394 ] [ 10:19 ب.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
we vwish (32
قسمت 32
فقط یک قسمت مونده 
قسمت اخرو شب میزارم
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/11/23/1439320058926795.jpg

ادامه مطلب

[ دوشنبه 30 شهریور 1394 ] [ 12:11 ب.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
we wish )31
قسمت 31
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/11/23/1439320058926795.jpg

ادامه مطلب

[ دوشنبه 30 شهریور 1394 ] [ 12:09 ب.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
we wish (30
قسمت 30
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/11/23/1439320058926795.jpg

ادامه مطلب

[ دوشنبه 30 شهریور 1394 ] [ 12:07 ب.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
we wish (29
قسمت 29
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/11/23/1439320058926795.jpg

ادامه مطلب

[ دوشنبه 30 شهریور 1394 ] [ 12:05 ب.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
we wish (28
قسمت 28
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/11/23/1439320058926795.jpg

ادامه مطلب

[ دوشنبه 30 شهریور 1394 ] [ 12:03 ب.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
we wish (27
قسمت 27
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/11/23/1439320058926795.jpg

ادامه مطلب

[ دوشنبه 30 شهریور 1394 ] [ 11:56 ق.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
we wish (26
قسمت 26
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/11/23/1439320058926795.jpg

ادامه مطلب

[ دوشنبه 30 شهریور 1394 ] [ 11:52 ق.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
we wish (25
قسمت 25
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/11/23/1439320058926795.jpg


ادامه مطلب

[ دوشنبه 30 شهریور 1394 ] [ 11:52 ق.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
we wish (24
قسمت 24
امیدوارم خوشتون بیاد 

http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/11/23/1439320058926795.jpg

ادامه مطلب

[ دوشنبه 30 شهریور 1394 ] [ 11:41 ق.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
we wish (23
قسمته 23
فک کنم امروز زیاد گزاشتم بسه می مونه تا فردا بقیه
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/14/20/1439568938259636.jpg 

ادامه مطلب

[ جمعه 27 شهریور 1394 ] [ 01:29 ب.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
we wish (22
قسمت 22
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/14/20/1439568938259636.jpg

ادامه مطلب

[ جمعه 27 شهریور 1394 ] [ 01:24 ب.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
we wish (21
قسمت 21
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/14/20/1439568938259636.jpg

ادامه مطلب

[ جمعه 27 شهریور 1394 ] [ 01:23 ب.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
we wish (20
قسمته 20
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/14/20/1439568938259636.jpg

ادامه مطلب

[ جمعه 27 شهریور 1394 ] [ 01:21 ب.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب
صفحات وب


Xiuminカレンダー

ChenカレンダーA

Kaiカレンダー

EXO デビュー

EXO CHAN YEOL 時計