تبلیغات
just exo L
korea - we wish (30
we wish (30
قسمت 30
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/11/23/1439320058926795.jpg

یوری : بک ؟

بک : چیه ؟شوکه شدی

یوری : خوب نه ترسیدم

بک : معذرت می خوام

یوری : .......... نه مهم نیس

یونا : من میرم تو وقتی که حرفاتون تموم شد صدام کن

و بعد من رفتم تو

Pov yuri:

بک : دلم برات تنگ شده بود

یوری : تازه از کنارت اومدم و می خواستیم بریم

بک : خوب تو کنار من نیومده بودی که کنار اکسو اومده بودی

یوری : باشه هنوز چی میخوای ؟

بک : مگه من بچه ام می گی چی میخوای ؟

بک الان برام عصبانی شد چیکار کنم

یوری : نه منظورم این نبود ؟

بک : منظورت چی بود ؟

یوری : منظوری نداشتم

بک : یعنی من اونقدر بی ارزشم که به من حرف های بی منظور می زنی ؟

یوری :نه نه بک من

نذاشت جملمو کامل کنیم لباشو گزاشت تو لبام

و بعد از یه لحظه بوس.ید

Pov becki:

یوری : نه نه منظوری ندارم

نذاشتم جملشو کامل کنه از اولم قصدم این بود اما می خواستم فرصت پیدا کنم

و لبامو گزاشتم تو لباش و بوس.یدمش

اول شوکه شد و بعد اونم بوسه ها ی منو جواب داد

و جند دقیقه به بوسیدن ادامه دادیم که تا خفه شیم

و بعد من لبامو از لباش جدا کردم و بغلش کردم

یوری : واقعا منظوری نداشتم

بک : می دونم

یوری : بخشیدی منو

بک " مگه قهر کرده بودم

و بعد ریز خندید

Pov yoona :

رفتم تو و نشستم روی صندلی بعد چند دقیقه چتنیول اومد

چان : اوووو یوناااا

یونا : سلامم چانیول

چان : راحت باش  لازم نیس اسممو کامل بگی

یونا : واقعا ؟ می تونم چانی صدات کنم ؟

Pov chanyeol :

با شنیدن چانی لبخندی زدم و سرمو تکون دادم و اونم خوشجال شد رفتم کنارش نشستم

خوب یوری کو ؟

یونا ؟ یوری بیرونه داره با بکهیون حرف می زنه

چان : ها باشه چی میخوای بنوشی ؟

-قهوه

- یا ابمیوه

یونا : قهوه بهتره

چان : باشه من میرم بگیرم

 

و رفتم 2 تا قهوه گرفتم و اومدم بیا

یونا : ممنون

[ دوشنبه 30 شهریور 1394 ] [ 11:07 ق.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب


Xiuminカレンダー

ChenカレンダーA

Kaiカレンダー

EXO デビュー

EXO CHAN YEOL 時計