تبلیغات
just exo L
korea - we wish (26
we wish (26
قسمت 26
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/11/23/1439320058926795.jpg

چانیول تو فقط منفی فک می کنی و با بی حوصلگی سرشون داد زدم بلند شید و دی او فوری بلند شد

دی او : هی پارک چانیول تو اینجا چیکار می کنی

بهت یاد ندان درو می زنن و بعد وارد اتاق میشن

چان : درو زدم  جواب ندادین

ومنم کنجکاو شدم

دی او : برای چی ؟

چان : خوب خبری ازتو نبود می خواستم بدونم که هنوز زنده ای خخخخخخخ

دی او  : هیییییی

و فرار کردم

pov d.o

کره خر بی تربیت

کای تو هم بلند شو می دونی چان بهم چی گفت

کای : ها چی ؟

دی او : هیچی

بلند شو دیرو امروز اولین روزه اکسوست

و بعد کای بلند شد و باهم رفتیم  سمت حال

pov chanyeol:

و بعد  هممون جمع شدیم  تو حال

چان  : ای کاش کریس هم میومد اکسو بعد سال ها 12 نفر میشد

دی او : ای کاش

و بعد در زد

لوهان : کیه

بک : فک نکنم دخترا باشن

چان : میرم بازش کنم وقت نداریم

و بعد رفتم درو باز کردم

ک.کریس

--------------------

چطور بود ؟

[ دوشنبه 30 شهریور 1394 ] [ 10:52 ق.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب


Xiuminカレンダー

ChenカレンダーA

Kaiカレンダー

EXO デビュー

EXO CHAN YEOL 時計