تبلیغات
just exo L
korea - we wish (25
we wish (25
قسمت 25
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/11/23/1439320058926795.jpg


چان : ما بازم تنها موندیم

بک : اره  بروو بخواب

چان : کجا ؟

بک : روی میز خخ

چانباشه و رفتم روی میز خوابیدم

povkai:

دی او ؟

دی او : چی ؟

کای : هیچی

دی او : مسخرهام کردی

کای :نه فقط می خواستم اسمتو بگم

دی او : ههههوم

دی او نزدیکم اومد و بغلم کرد

و بعد شب بخیر گفتو رفت

 روی تخت جوری خوابید که تونست یه نفر دیگه کنارش خوابید

و منم رفتم کنارش خوابیدم

روز   بعد :

pov chanyeol :

و دره همهی  می زدم و می گفتم بیدار بشین سوهو وتائو و شیو و لی و چن بلند شده بودن البته لی و چن و شیو رو الان که در زدم بیدار شدم تائو هم با اونا فقط سوهو از همه اول بلند شده بود او منو بیدار کرد که بقیه رو بیدار کنم

و دیگه بهش می گن لیدر

سوهو بهترین لیدرههه

و بعد اتاقه سهون و لوهان در زدم  و با صدای بلند گفتم بلند شید

و بعد اخرین اتاق یعنی کای و دی  او نخواستم درو بزنم

و مثل گاو درو باز کردن اما  با صحنه ی خوبی مواجه نشدم که  عکس بگیرم مثل ادم خوابیده بودن


[ دوشنبه 30 شهریور 1394 ] [ 10:52 ق.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب


Xiuminカレンダー

ChenカレンダーA

Kaiカレンダー

EXO デビュー

EXO CHAN YEOL 時計