تبلیغات
just exo L
korea - we wish (23
we wish (23
قسمته 23
فک کنم امروز زیاد گزاشتم بسه می مونه تا فردا بقیه
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/14/20/1439568938259636.jpg 

سوم شخص :

دی او : چرا اومدیم همه نشسته بودن

و کای بدون هیچ حرفی نزدیکش میومد

دی اوکای با تو

نزاشت حرفشو کامل کنه

دی او رو بوسید و تو او حالت افتادن روی تخت

دی او هم اونو می بوسید

و بعد کای از روی دی او  بلند شد و رفت سمت در

 و درو قفل کرد

و برگشت سمت دی او

و اومد نزدکش

دی او : کای بسه دیگه بریم کنار پسرا

کای : من که هنوز چیزی نکرده ام

دی او : کای ؟

کای : باشه

و دست دی او رو گرفت و رفتن سمت پسرا

pov chanyeol :

وقتی که دی او و کای اومدن اولین چیزی که نگاه کردم دستاشون بود دستای همو گرفته بودن

تائو : خوب بیان یکم هم از گروه حرف بزنیم

چانی : بهتر نیس به  یوری و یونا هم بگیم بیان

بک : اره اونا 7 سال منتظرمون بودن حقه شونه که قبل از بقیه بدونن

تائو : باشه زنگ بزنین بیان

و بک زنگ زد به یوری که باهم بیان اینجا

و طول این مدت که منتظر بودن

من سکوتو شکستم

چان : خوب کای ؟

چرا دست و کیونگسو رو گرفته ای ؟

کای : به تو چه ؟

چان : ما یه گروهیم حقمونه بفهمیم

کای : دوسش دارم حالا شد


[ جمعه 27 شهریور 1394 ] [ 12:29 ب.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب


Xiuminカレンダー

ChenカレンダーA

Kaiカレンダー

EXO デビュー

EXO CHAN YEOL 時計