تبلیغات
just exo L
korea - we wish (22
we wish (22
قسمت 22
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/14/20/1439568938259636.jpg

و بعد ما هم رفتیم ...

رسیدیم خونه باهم نشسته بودیم که بکی از خونه رفت

pov baekhyun

از خونه بیرون زدم

و رفتم سمت پارک

یوری گفته بود که هر وقت ناراحت میره اون پارک

رسیدم به پارک اونجا بود 

رفتم سمتش با دیدنه من شوکه شد

و بعد بغلش کردم و اونم منو بغل کرد

بک : این یعنی اره ؟

یوری : چی ؟

بک : یعنی تو هم دوسم داری ؟

یوری : سری به نشانه ی اره تکان داد

و اووووووو باور نمی کنم تو گفتی اره

و بعد لبخندی زدم

و دستشو گرفتم و رفتیم سمت خونه

و قتی که درو باز کردم دیدم شیو و لی و چن تو وسط حال نشسته بود

شوک شده بودم و بعد بغلشون کردم

شیو : این دختره کیه ؟

بک : دوست  دخترمه

لی : خوشگله

بک : هی

چن : مگه چیزی گفتیم ؟

و بقیه هم اومدن 

چان : یوری اینجا چیکار می کنه ؟

بک : یوری و من قرا رمی  زاریم

کای : چی ؟

بک : قرار می زاریم

کای : خوب چیکار کنیم ؟

و دست دی او رو گرفت و رفت سمت اتاقش

---------------------------------------------

[ جمعه 27 شهریور 1394 ] [ 12:24 ب.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب


Xiuminカレンダー

ChenカレンダーA

Kaiカレンダー

EXO デビュー

EXO CHAN YEOL 時計