تبلیغات
just exo L
korea - we wish (18
we wish (18
قسمت 18
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/11/23/1439320058926795.jpg

و بک رفت درو باز کنه واقعا دخترا بودن

pov yoona:
بکهیون درو باز کرد و گفت بان تو و ما هم رفتیم تو

اکسو رو دیدیم

 یوری شروع به گریه کرد

یونا : یوری چیکا رمی کنی ؟

 همه  ریختن سرمون

سهون : برای چی گریه می کنه ؟

کای :و چی شده ؟

با حرف زدن کار خیلی گریه اش  شدید تر از قبل شد

با گریه گفت

اکسو بعد 7 سال الان روبه روم هس

و همه با این حرفش خندیدن و کای جلو اومد و گفت

برای این گریه می کنی

یوری : ارههههه

و بعد کای با انگشت  بزرگش گریه اشو پاک کرد و در ان لحظه بک ی جلو اومد ود ست کایو گرفت

 و به یوری دستمال دا د

واقعا  چرا این کارو کرد

هنوز بیخیال

یونا : سلام

چان : سلام

خوب اشناتون کنم این یونا

یونا اینا هم که خودت میشناسی

یونا : اره

و بعد تائو ازم پرسید که چرا این وقته صبح اومدم ؟

یونا : خوب بکهیون زنگ زد و گفت صبحونه ندارین و براتون صبحونه درست کنیم دقیق نگفت که همه تو اینجایین

و بعد همه رو به بکی کرد[ جمعه 27 شهریور 1394 ] [ 12:16 ب.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب


Xiuminカレンダー

ChenカレンダーA

Kaiカレンダー

EXO デビュー

EXO CHAN YEOL 時計