تبلیغات
just exo L
korea - we wish (9
we wish (9
سلام 
بازم من
حرفی نیس  برید ادامههhttp://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/11/23/1439320058926795.jpg
Povchanyeol:
و کای بعد عوض کردن لباساش اومد و نشست سر میز و غذاشو خورد 
بکی : با دهن پر گفت (شنیدم سوهو وکره است بیان بریم دیدنش )
چان :واقعا : اره 
کای : باشه 
و بعد خوردن غذا راه افتادیم تو راه بودم که از پسرها رسیدم ما الان کجا میریم نمی دونیم که خونه اش کجاست 
بکی : وسیله ای به نام اینترنت هس
چان :ها پس ازروی نت 
کای : اره 
دی او : کاجا (بریم)
و بعد اینکه امئیم کنار ساختمان دهنمون باز مونده بود 
بکی : به نظرتون به ما اجازه میدن داخل شیم 
کای : فک نکنم
دی او : چرا ندن ما دوستای سوهو هستیم 
و رفتیم زنگو زدیم و یه نگهبان بیرون اومد و ما گفتیم که دوستای سوهو هستیم 
و نگهبان گفت که بعد اینکه پرسید اقای سوهو اجازه میدن می تونهمارا داخل کنه و وقتیکه میرفت از پستش فراد زدم بهش بگو پارک چانیول اومده و اونم به پشتس نگاه کرد و سری به نشانه ی بله تکان داد و رفت 
سوم شخص :
و نگهبان به طرف اتاق سوهو رفت و درشو زد 
سوهو : بیا 
ونگهبان وارد اتاق شد 
اقای سوهو چند تا پسر اومدن و می گن دوستشونی 
سوهو : کیه :
نگهبان : یکی از اسم پسرا پارک چانیول 
سوهو :پارک چانیول ؟
نمیشناسمش بهشون بگو نمیخوام ببینمنشون
نگهبان : بله 
Pov suho :
چانیول اونکیه ؟
هر کس هم تظاهر می کنه که دوستمه 
و بعد اینکه می خواستم برم حموم دستم به یه صندوقی  زد و افتادو از داخلش یه عالمه عکس ....
نشستم تا جمعشون کنم که 
این عکسا این عکسا  عکسای اکسوست 
پارک چانیول ؟
چان بود و از اتاقم بیرون امدم و فرار کردم سمت در و درو باز کردم می خواستن برن که پریدم به بغلشون  
پسرا بود  باور نمیکردم که یه روز بتونم ببینمشون واقعا باورنکردنی بود 
کای : واقعا می خواستیم بریم
 سوهو :ببخشد فراموش کرده بودم  ببخشید که نتونستم بشنسمتون
دی او : مشکلی نیس ما هم اگه تو جات بودیم نمی تونستیم به یاد بیاریم 
هم خندیدن بز من الان چی گفتن 
؟؟؟؟؟؟؟
وازمخدا حافظی کردن که  برن لاز پشتشون گفتم ( با صدی بلند فریاد کشید )
منم میام .
چان : ها ؟
سوهو : گفتم  منم میام 
کای : سوهو تو که خونه داری ؟
سوهو گفتم منم می خوام باشما زندگی  کنم
دی او : پس بیا 
کای : اما..
دی او اما ؟ چی اما سوهو زود باش 
سوهو : باشه میرم لباسامو بیارم
و بعد اینکه لباسامو برداشتم اومدم و باهم رفتیم خونه ی چانی
++++ چین
povsehun :
لوهان چیکار میکنی زود باش ببین تائو و کریس اومدن مثله دختری دخترا هم مثل تو ارام کار نمی کنه 
لوهان : باشه
سهون : این دهمین باره میگی باشه 
کریس : زود باش لولو 
تائو : علف زیر پام سبز شد واقعا که بیان بریم 
لوهان : اومدم 
و در نهایت بعد اومدن لو هان رفتیم بیرون
تائو : بالخره می تونیم 5 دقیقه بریم بیرون 
لوهان تو چرا اینقدر اروم کار می کنی ؟
لوهان : من اروم کار نمی کنم شما خیلی خیلی فوری حاضر میشین برای همین 
کریس : کند کاری اریز نات مای استایل
سهون : لوهان به همین می گن کند کار  کردن 
لوهان :اههههههههههه اره کند کار می کنم 
بیا بریم دیگه
سهون : کاجا 
کریس :lets go
سهون : هاها منم می تونم انگلیسی بگم 
تائو : اهههههههههههههه وقت نداریم بشینیم دعواتونو نگاه کنیم
لوهان : بریم 
و بعد رفتیم پارک البته هیچ کس نمی خواست بریم اما به زوره من رفتیم 

[ یکشنبه 8 شهریور 1394 ] [ 05:18 ب.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب


Xiuminカレンダー

ChenカレンダーA

Kaiカレンダー

EXO デビュー

EXO CHAN YEOL 時計