تبلیغات
just exo L
korea - hurts(7
hurts(7
سلامممممممممممممم
بابت تاخیر متاسفم 
واقعا معذرت می خوام 

قسمت اخر
بعد حاضر کردن صبحونه رفتم که سهونو صدا کنم 
سهون بیدار شو 

سهون : یه کم دیگه 
سهون
سهون : باشه 
و بعد بیدار شد 
سهون : صبحح بخیر عشقم 
صصبح بخیر
و بعد رفتیم پایین تا صبحونه بخوریم 
سهون : مهسا ؟
ها ؟
سهون : خیلی دوست دارم 
منم دوست دارم 
سهون : من عاشقتم 
مهسا : خخخخ 
سهون : خنده دار بود
؟
نه منم عاشقتم 
و بعد صبحون به سهون زنگ زدن و  سهن رفت و منم  بلند شدم خونه رو تمیز کنم
pov sehun
وقتی وارد خوابگاه شدم همه عصبانی بودن 
چانیول : معلوم هس جایی ؟
ببخشید 

بکهیون : چرا گوشیتو جواب نمیده ؟
تو سایلنت بود نفهمیدم 
سوهو : بیخیال بیا امروز کنسرت داریم زود حاضر شو 
باشه هیونگ بعد حاضر شدن رفتیم 
بعد کنسرت :
چانیول هیونگ ؟
چا : چی شده ؟
من می خوام ازدواج کنم 
چان : چی ؟ با کی ؟
با مهسا 
چانیول : مهسا ؟ 
مگه باهاش رابطه داری ؟ 
ارههه
چان : ببین سهون ازدواج بازی نیس 
هیونگ مثل بابام ححرف نزن 
چانی : هر جور که تو بخوای ما تو پشتتیم 

2 روز بعد : 
به مهسسا زنگ زدم و فتم بیاد به رستوران 
میخوام اونجا بهش ازدواج تکلیف کنم
 ساعت 8 شده باید الان برم و همه چی رو چک کنم بعد نیم ساعت میریسه 
و بعد چک کردن همه چی تو صندلی نشستم و منتظرش شدم 
بعد1 ساعت  رسید 
و نشستیم و غذا خوردیم بعد غذا 
بلند شدیم نظرم عوض شده بود می خاستم تو کنار رود خانه ی هان بهش تکلیف کنم 
و بلند شدی و  رفتیم کنار رود خانه 
و بعد چند دقیقه که  روی یه صندلی نشسته بودیم من بلند شدم و تو جلوش نشستم و از جیبم یه جعبه ی قرمز بیرون اوردم و بازش کردم 
مهسا با من ازدواج می کنی ؟
مهسا : سهون من من اره 
و بعد بغلش کردم و بوسیدمش 
5 سال بعد :
مین هان مواطب باش میوفتی 
اوه مین هان 
باتو هستم 
باشه مامان 
سهون : بزار بازی کنه 
مهسا : اخه میترسم اتفقاقی بیو فته 
هیچی نمیشه نگران نباش 
باشه 
فقط به من نگاه کن
چی ؟
وقتی که مهسا بلند شد بره پیش مین هان منم بلند شدم و از پشت بغلش کردم و بوسیدمش 
عاشقتم 
منم عاشقتمممممممممممممممم
end
----------------------------------------------------------------------------------
خوب دوتا داستانم هم تموم شد 
بابت تاخیر بازم متاسفم


[ پنجشنبه 16 مهر 1394 ] [ 04:18 ب.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب


Xiuminカレンダー

ChenカレンダーA

Kaiカレンダー

EXO デビュー

EXO CHAN YEOL 時計