تبلیغات
just exo L
korea - we wish )31
we wish )31
قسمت 31
http://media.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/8/11/23/1439320058926795.jpg

یونا : ممنون

چان : ....

بعد چند دقیقه

یونا : من برم به یوری سر بزنم انگار نمی خواد بیاد

چان : باشه

یونا رفت اما وسایلاش اینجا بود مطمئنم شدم که بر میگرده

Pov yoona :

می خواستم برم به بیرون سر بزنم اما از بالا صدایی اومد

اول نخواستم برم اما کنجکاو شدم و رفتم صدا ها از پشت بوم میومد و اروم درشو باز کرد و

به پشت بوم نگاه کردم

یوری و بکهیون بود که داشتم همدیگرو می بوسدن

یونا چرا اومدی و اروم بدون هیچ حرفی رفتن به پایین جای اولم

چانی تو جای اولش  نشسته بود

چان : اوه یونا

یونا : چانی ؟

چانی : یوری کجاشت ؟

یونا : تو پشت بوم

Poc chanyeol:

می خواستم بپرسم که اون پشت بوم چیکار می کنه

فهمیدم و یه لبخند شیطونی زدم

اونم فهمید که من فهمیده ام

یونا :خوب  چند دقیقه کارشون تموم میشه ؟

چان : نمی دونم

و باهم خندیدیم

چان : تو رو دیدن ؟

یونا : نه نخواستم مزاحمشون بشم

و بعد بازم باهم  خندیدیم

باهم حرف می زدیم که بکی و یوری اومدن

وما بادیدنشون خندیدیم

بک : چی شده؟

چان : هیچی

یوری : یونا دیگه بریم

یونا : باشه

و بعد رفتن و من گیر دادم به بکی

چان : چیکار می کردین تو پشت بوم ؟

بک : هیچی

چان : یعنی چی ؟

بک : به تو چه اصلا

چان : بهم نمی گی

بک : بازم گیر داد بابام همدیگرو می بوسیدیم حالا شد ؟

چان : اره

و از کنارش دور شدم

روز بعد :

سوم شخص :

یونا و یور از خواب باند شدم

یونا : یوری حاضر شو امروز خیلی کار داریم

و بعد خودش رفت یه لباس شیک پوشید و او مد وقتی که اومد دید که یوری حاضره

یونا : یوری به عروسی نمیریم ها

یوری : خوب که چی باید زیبا باشم

یونا : تو ذاتا زیبایی

یوری : می دونم اما می خوام زیباترم بشم

و عد چنددقیقه به کمپانیا رفتن

همه اونجا بود یعنی 7 دختر و بعد تائو اشناسون کرد و اخری ته یون لیدره گروه

یونا و یوری : خوشبختم

ته یون : منم

و بعد تائو بهشون یه اتاق داد که اونجا کار کنن و بعد دخترا رفتن

و بعد یه ساعت گروه شاینی اومد

ته مین : سلاممممم اکسو

کای : سلام ته مین

ته مین : خیلی وقته ندیدمتت کای دلم برات تنگ شده و بعد کایو بغل کرد 

[ دوشنبه 30 شهریور 1394 ] [ 11:09 ق.ظ ] [ neda -k ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب


Xiuminカレンダー

ChenカレンダーA

Kaiカレンダー

EXO デビュー

EXO CHAN YEOL 時計